Hướng dẫn Tự động cập nhật driver máy tính ,laptop với DriverPack Solution

Tự động cập nhật driver máy tính ,laptop với DriverPack Solution

1. Các bạn truy cập vào trang sau: drp.su

2. Chọn Download DriverPack Online    như trên.


3. Chạy file DriverPack-Online_1502952176.1437581077.exe mới download
 

Tự động cập nhật driver máy tính ,laptop

4. Phần mềm sẽ tự kiểm tra driver và sẽ thông báo những driver hệ thống chưa có. Sau đó các bạn           chọn Install driver --> đợi phần mềm cài đặt xong 100% --> chọn Finish.
    đến đây driver đã được cập nhật đầy đủ.

5. Phần Programs: là tiện ích các phần mềm thông dụng, các bạn nên cài đặt luôn.