Hướng dẫn xóa file rác giúp Iphone chạy nhanh hơn

- IP cũng giống như máy tính sau một thời gian dài được sử dụng thì những file cache, cook, nhưng     ứng dụng cài đặt rồi gỡ cài đặt, nhưng file tạm của ứng dụng, ... sẽ làm cho IP chậm chạp hơn trước.   Xóa những thứ như vậy sẽ giúp IP chạy nhanh hơn được phần nào.

-Yêu cầu máy tính đã cài iTunes và iTools 3 ( link tải iTools 3: tải về)

1. Kết nối IP với máy tính
2. Mở iTools 3 lên cho nhận được IP như hình:
   4. Sau đó trên thanh menu chọn Toolbox:
    Ở phần Device Management chọn : Fast Optimization

Chọn tiếp: Scan right now:


Đợi phần mềm scan xong, chon Optimize là hoàn tất.