Các công cụ webmaster phổ biến nhất hiện nay để hỗ trợ SEO

Các công cụ webmaster phổ biến nhất hiện nay để hỗ trợ SEO


Các công cụ webmaster phổ biến nhất hiện nay để hỗ trợ SEO


1. Công cụ webmaster đầu tiên phải nói đến là của Google gồm 2 công cụ mạnh mẽ sau:
    - Google Analytics : http://www.google.com/analytics
    - Google webmaster tools : http://www.google.com/webmasters/tools


google master tool
Google master tool

2. Tiếp theo là công cụ webmaster của tập đoàn Microsoft nổi tiếng:
    - Bing webmaster (Microsoft) : http://www.bing.com/toolbox/webmaster

Bing master tool
Bing master tool


3. Và cuối cùng là công cụ webmaster của đến từ nước Nga cũng không kém mạnh mẽ:
    -Yandex webmaster (Nga) : http://webmaster.yandex.com

Yandex master tool
Yandex master tool

Xem thêm xây dựng backlink tại đây