Danh sách website chia sẽ video có PR cao và Link Dofollow


Danh sách website chia sẽ video có PR cao và Link DofollowDanh sách website chia sẽ video có PR 9 - Dofollow
www.youtube.com 
www.vimeo.com

Danh sách website chia sẽ video có PR 8 - Dofollow
www.blip.tv 
www.ustream.tv 
www.tv.com 
www.myspace.com/video/user-videos

Danh sách website chia sẽ video có PR 7 - Dofollow
Blip - liên kết DoFollow trong mô tả. 
Videojug - Làm theo liên kết trong hồ sơ. 
Viddler - Đừng làm theo trong mô tả. 
Ovi - Đừng đi theo liên kết trong hồ sơ. 
www.collegehumor.com 
www.dailymotion.com 
www.expertvillage.com 
www.thenextrex.com 
www.funnyordie.com 
www.getmiro.com 
www.lulu.tv 
www.ning.com 
www.metacafe.com 
www.teachertube.com 
www.video.aol.com 
www.video.google.com 
www.video.yahoo.com

Danh sách website chia sẽ video có PR 6 - Dofollow
www.4shared.com 
www.blinkx.com 
Graspr - Làm theo liên kết trong hồ sơ. 
12seconds - Đừng đi theo liên kết trong hồ sơ. 
Wonderhowto - Làm theo liên kết trong hồ sơ. 
www.break.com 
www.brightcove.com 
www.buzznet.com 
www.tinypic.com 
www.veoh.com 
www.videojug.com 
www.vidivodo.com 
www.webshots.com 
www.liveleak.com 
www.livevideo.com 
www.ourmedia.org 
www.stupidvideos.com 
www.engagemedia.org 
www.expotv.com 
www.godtube.com 
www.jibjab.com

Danh sách website chia sẽ video có PR 5 - Dofollow
videobomb - Đừng đi theo liên kết trong lĩnh vực thông tin. 
Constantcomedy - Đừng đi theo liên kết trong hồ sơ. 
Imbroadcast - Đừng đi theo liên kết trong hồ sơ. 
www.dropshots.com 
www.ebaumsworld.com 
www.eyeka.com 
www.eyespot.com 
www.flixya.com 
www.funnyjunk.com 
www.i-am-bored.com 
www.zooppa.com 
www.vmix.com 
www .vidiac.com 
www.sutree.com 
www.showmedo.com 
www.maniatv.com 
www.mefeedia.com 
www.mixpo.com 
www.onetruemedia.com 
www.jokeroo.com 
www.kaneva.com

Danh sách website chia sẽ video có PR 4 - Dofollow
www.indiavideo.org 
tune.pk 
www.younow.com

Danh sách website chia sẽ video có PR 3 - Dofollow
www.vube.com 
www.vidmax.com 
www.vidipedia.org 
vid.me

Danh sách website chia sẽ video có PR 2 - Dofollow
abc.go.com 
www.viewster.com 
www.netflix.com/pk 
sendvid.com 
www.videosprout.com 
www.shutterfly.com 
vine.co