Làm thế nào để cài Plugin AMP cho website wordpress và xem AMP trên trang web có thực thi chưa

Nhắc đến làm sao tối ưu Onpage SEO thì theo khuyến cáo của Google là website của bạn phải có AMP trên Mobile.

Thế AMP là gì?  tại sao nó quan trọng trên giao diện mobile?

- AMP là viết tắt của cụm từ tiếng anh Accelerated Mobile Pages (Tăng tốc độ truy cập trang web trên các thiết bị di động). AMP là một trong những cách để giúp trang web được tối ưu về tốc độ truy cập nhanh và website của bạn sẽ nhẹ hơn trên thiết bị di động, cũng như trên các thiết bị tablet.

Mà khi nói đến Plugin AMP cho wordpress thì phải nó đến 2 plugin: "Accelerated Mobile Pages" và "Glue for Yoast SEO & AMP" cả hai được miễn phí và sử dụng rộng rãi. Mỗi cái điều có thế mạnh riêng, còn mạnh thế nào thì bạn cứ dùng thử rồi cảm nhận nhé!

Glue for Yoast SEO AMP vs Accelerated Mobile Pages
Glue for Yoast SEO AMP vs Accelerated Mobile Pages

Lúc trước tôi dùng "Glue for Yoast SEO & AMP" sau đó tôi chuyển sang dùng "Accelerated Mobile Pages" và thấy khá ổn và độ tùy biến cao.

Nên tôi đã tổng hợp cách cài đặt và tùy chỉnh cơ bản về AMP của tác giả "Ahmed Kaludi, Mohammed Kaludi" như sau:

1. Cài đặt plugin Accelerated Mobile Pages trên Wordpress

Trước truy cập vào trình quản lý plugin trên trang quản trị wordpress: Plugins -> Add New -> Đánh tên plugin vào khung search -> Install Now -> Activate. Như vậy là đã xong bước cài đặt plugin này.

plugin Accelerated Mobile Pages


Sau khi cài đặt xong truy cập vào AMP như hình sau:

truy cap vao amp plugin

option of Accelerated Mobile Pages

giao dien amp Accelerated Mobile Pages

Giao diện quản trị amp Accelerated Mobile Pages
Giờ ta tiến hành bật option cấu hình AMP cơ bản trên plugin này.

2. Cấu hình cơ bản AMP plugin

Bước 1:  Truy cập vào Getting Started -> Inport/ Export

Tại "Import Options" chọn nút "Import from File" và copy đoạn code sau paste vào đó.

Code:

{"last_tab":"","opt-media":{"url":"","id":"","height":"","width":"","thumbnail":""},"ampforwp-custom-logo-dimensions":"0","opt-media-width":"190","opt-media-height":"36","amp-on-off-for-all-pages":"1","amp-pages-meta-default":"show","ampforwp-homepage-on-off-support":"1","amp-frontpage-select-option":"0","amp-frontpage-select-option-pages":"2","ampforwp-title-on-front-page":"0","ampforwp-homepage-posts-image-modify-size":"0","ampforwp-homepage-posts-design-1-2-width":"100","ampforwp-homepage-posts-design-1-2-height":"75","ampforwp-homepage-posts-design-3-width":"330","ampforwp-homepage-posts-design-3-height":"198","amp-on-off-support-for-non-amp-home-page":"0","amp-analytics-select-option":"1","ga-feild":"UA-XXXXX-Y","sa-feild":"SEGMENT-WRITE-KEY","pa-feild":"#","amp-quantcast-analytics-code":"","amp-comscore-analytics-code-c1":"1","amp-comscore-analytics-code-c2":"","amp-use-gtm-option":"0","amp-gtm-id":"","amp-gtm-analytics-type":"","amp-gtm-analytics-code":"","amp-design-selector":"3","amp-opt-color-rgba-colorscheme":{"color":"#F42F42","alpha":"1","rgba":"rgba(244,47,66,1)"},"amp-opt-color-rgba-headercolor":{"color":"#FFFFFF","alpha":"1","rgba":"rgba(255,255,255,1)"},"amp-opt-color-rgba-font":{"color":"#fff","alpha":"1","rgba":"rgba(255,255,255,1)"},"amp-opt-color-rgba-headerelements":{"color":"#F42F42","alpha":"1","rgba":"rgba(244,47,66,1)"},"amp-design-3-featured-slider":"1","amp-design-3-category-selector":"","amp-design-3-search-feature":"0","amp-design-2-search-feature":"0","amp-design-1-search-feature":"0","ampforwp-callnow-button":"0","enable-amp-call-numberfield":"","amp-opt-color-rgba-colorscheme-call":{"color":"#0a89c0","alpha":"1","rgba":"rgba(10,137,192,1)"},"amp-design-3-credit-link":"1","amp-design-3-author-description":"1","amp-design-3-date-feature":"0","css_editor":"/******* Paste your Custom CSS in this Editor *******/","ampforwp-seo-meta-description":"0","ampforwp-seo-custom-additional-meta":"","ampforwp-seo-yoast-meta":"1","ampforwp-seo-yoast-description":"0","ampforwp-robots-archive-sub-pages-sitewide":"0","ampforwp-robots-archive-author-pages":"1","ampforwp-robots-archive-date-pages":"1","ampforwp-robots-archive-category-pages":"1","ampforwp-robots-archive-tag-pages":"1","ampforwp-auto-amp-menu-link":"0","enable-amp-ads-1":"0","enable-amp-ads-select-1":"2","enable-amp-ads-text-feild-client-1":"","enable-amp-ads-text-feild-slot-1":"","enable-amp-ads-2":"0","enable-amp-ads-select-2":"2","enable-amp-ads-text-feild-client-2":"","enable-amp-ads-text-feild-slot-2":"","enable-amp-ads-3":"0","enable-amp-ads-select-3":"2","enable-amp-ads-text-feild-client-3":"","enable-amp-ads-text-feild-slot-3":"","enable-amp-ads-4":"0","enable-amp-ads-select-4":"2","enable-amp-ads-text-feild-client-4":"","enable-amp-ads-text-feild-slot-4":"","enable-amp-ads-5":"0","enable-amp-ads-select-5":"2","enable-amp-ads-text-feild-client-5":"","enable-amp-ads-text-feild-slot-5":"","enable-single-social-icons":"1","enable-single-next-prev":"1","ampforwp-single-select-type-of-related":"2","ampforwp-number-of-related-posts":"3","enable-single-facebook-share":"0","amp-facebook-app-id":"","enable-single-twitter-share":"1","enable-single-twitter-share-handle":"","enable-single-gplus-share":"1","enable-single-email-share":"1","enable-single-pinterest-share":"1","enable-single-linkedin-share":"1","enable-single-whatsapp-share":"1","enable-single-twittter-profile":"1","enable-single-twittter-profile-url":"#","enable-single-facebook-profile":"1","enable-single-facebook-profile-url":"#","enable-single-pintrest-profile":"1","enable-single-pintrest-profile-url":"#","enable-single-google-plus-profile":"0","enable-single-google-plus-profile-url":"","enable-single-linkdin-profile":"0","enable-single-linkdin-profile-url":"","enable-single-youtube-profile":"1","enable-single-youtube-profile-url":"#","enable-single-instagram-profile":"0","enable-single-instagram-profile-url":"","enable-single-VKontakte-profile":"0","enable-single-VKontakte-profile-url":"","enable-single-reddit-profile":"0","enable-single-reddit-profile-url":"","enable-single-snapchat-profile":"0","enable-single-snapchat-profile-url":"","enable-single-Tumblr-profile":"0","enable-single-Tumblr-profile-url":"","amp-structured-data-logo":{"url":"","id":"","height":"","width":"","thumbnail":""},"amp-structured-data-placeholder-image":{"url":"","id":"","height":"","width":"","thumbnail":""},"amp-structured-data-placeholder-image-width":"700","amp-structured-data-placeholder-image-height":"550","amp-enable-notifications":"","amp-notification-text":"This website uses cookies.","amp-accept-button-text":"Accept","amp-use-pot":"0","amp-translator-show-more-posts-text":"Show more Posts","amp-translator-show-previous-posts-text":"Show previous Posts","amp-translator-top-text":"Top","amp-translator-non-amp-page-text":"View Non-AMP Version","amp-translator-related-text":"Related Post","amp-translator-navigate-text":"Navigate","amp-translator-on-text":"On","amp-translator-next-text":"Next","amp-translator-previous-text":"Previous","amp-translator-footer-text":"All Rights Reserved","amp-translator-categories-text":"Categories: ","amp-translator-tags-text":"Tags: ","amp-translator-by-text":"By","amp-translator-published-by":"Published by","amp-translator-in-designthree":"in","amp-translator-view-comments-text":"View Comments","amp-translator-leave-a-comment-text":"Leave a Comment","amp-translator-at-text":"at","amp-translator-says-text":"says","amp-translator-Edit-text":"Edit","amp-translator-ago-date-text":"ago","amp-translator-archive-cat-text":"Category: ","amp-translator-archive-tag-text":"Tag: ","amp-translator-show-more-text":"View More Posts","amp-translator-next-read-text":"Next Read: ","amp-translator-search-text":" You searched for: ","amp-translator-search-no-found":" It seems we can't find what you're looking for. ","ampforwp-search-placeholder":"Type Here","ampforwp-disqus-comments-support":"0","ampforwp-disqus-comments-name":"","ampforwp-disqus-host-position":"1","ampforwp-disqus-host-file":"","ampforwp-number-of-comments":"10","ampforwp-archive-support":"0","amp-mobile-redirection":"0","amp-rtl-select-option":"0","amp-footer-link-non-amp-page":"0","amp-header-text-area-for-html":"","amp-footer-text-area-for-html":"","redux-backup":1}

Sau đó bấm nút "Import" và " Save changes". Đến đây cơ bản giao diên css của AMP được tạo thành. Công việc còn lại chúng ta chèn Logo và một số option cơ bản nữa.


3. Add Logo, Analytics & Structured Data cho trang AMP

- Chèn Logo:

Để chèn logo vào trang AMP, ta quay lại quản trị "Getting Started" và chọn "General" và tiến hành chèn logo của bạn vào. Tham khảo hình bên dưới.

chèn logo vào trang amp

- Add tài khoản Google Analytics

Cũng từ trang quản trị "Getting Started" và chọn "Analytics" sau điền Analytics ID của bạn vào như hình bên dưới.

Add tài khoản Google Analytics

- Tiếp theo là Upload Logo Structured Data

Cũng từ trang quản trị "Getting Started" và chọn "Structured Data" và add logo như phần chèn hình logo như trên.

Upload Logo Structured Data

 Cuối cùng "Save Changes" để lưu lai cấu hình nãy giờ ta làm.

4.  Làm thế nào để biết trang AMP có hoạt động hay không?

- Kiểm tra bằng cách truy cập vào website của bạn và thêm "/amp/" vào phía sau URL
Vi dụ: http://www.yourwebsite.com/amp/
- Hoặc truy cập vào: https://validator.ampproject.org/#url="url-your-domain" nếu thấy "Validation Status: PASS" chữ PASS màu xanh là nghĩa là AMP đã được chạy trên website của bạn. Ngược lại "Validation Status: FAIL" là chưa hợp lệ, bạn phải cấu hình lại.