Gravatar Avatar là một trong những nguyên nhân gậy chậm cho website Wordpress

Làm thế nào để tối ưu Gravatar để wordpress chạy nhanh

Nếu WordPress sử dụng avatar của Gravatar thì khả năng truy cập đến các các máy chủ Gravatar avatar không thể ổn định, có thể là do vấn đề của tường lửa trong nước. Nên đẫn tới thời gian truy vấn lâu và gây ra thời gian load của trang web trở nên chậm hơn.

Gravatar Avatar trên wordpress

Vì vậy để giải quyết các vấn đề cho trang web load nhanh ta có 2 cách:
 1. Tắt chức năng Avatar trên trang quản trị của Wordpress

  Để tắt Avatar ta làm vào: Cài đặt --> Thảo luận --> bỏ chọn ở mục "Hiển thị ảnh đại diện"

  Tắt chức năng Avatar trên tran quản trị của Wordpress

  Sau khi tắt avatar xong:

  ket-qua-khi-tat-xong-avatar
 2. Vẫn sử dụng dịch vụ Gravatar (HTTPS) để làm avatar

  Ta thêm đoạn code bên dưới vào file "functions.php" trong thư mục của theme mà bạn đang dùng.
 3. Đoạn mã code

function dmeng_get_https_avatar($avatar) {
$avatar = str_replace(array("www.gravatar.com", "0.gravatar.com", "1.gravatar.com", "2.gravatar.com"), "secure.gravatar.com", $avatar);
$avatar = str_replace("http://", "https://", $avatar);
return $avatar;
}
add_filter('get_avatar', 'dmeng_get_https_avatar');