Backlink chất lượng là liên kết được đánh giá như thế nào?

Để đánh giá một liên kết chất lượng. Theo bạn hội đủ những yếu tố nào?

Thông thường là những liên kết đến từ các trang như sau:

  • Liên kết đến từ các trang: GOV, EDU, Website uy tín, nổi tiếng, ...
  • Từ các trang có cùng nội dung.
  • Backlink từ các trang có PR cao.
Bạn trả lời hoàn tất những câu hỏi dưới đây. Thì sau đó mình nghĩ bạn sẽ có hướng xây dựng liên kết cho website của bạn thật mạnh và vượt đối thủ của mình.Ví du 1:
1 backlink đến từ trang có cùng nội dung với website của bạn, mà trang đó theo Ahrefs thì URL > 30 và theo Majestic TF=1 thì theo bạn liên kết này có chất lượng không?

Ví du 2:
Backlink đến từ trang GOV, EDU, mà trang đó theo Ahrefs thì URL = 1 và theo Majestic TF=20 thì theo bạn liên kết này có được Google đánh giá chất lượng không? Và bạn đi những link này có thể qua mặt đối thủ của mình hay không?

Ví du 3:
Và backlink đến từ trang PR cao, mà trang đó theo Ahrefs thì URL = 40 và theo Majestic TF=10 thì theo bạn liên kết này có được Google đánh giá chất lượng không? Và bạn đi những link này có thể qua mặt đối thủ của mình hay không?